تهران، تهران
09900901926

خدمات پسیو شبکه

خدمات پسیو شبکه ، سکوی پایدار زیرساخت

خدمات پسیو شبکه در حقیقت راه اندازی سخت افزاری می باشد. از نصب نود ها و پریزهای برق و کیستون های شبکه تا نصب تجهیزات اکتیو داخل رک

سکوی پایدار زیرساخت

از زیرساخت شبکه می توان به عنوان قلب کسب و کار شما یاد کرد.در شروع هر کسب و کاری هر یک واحد های آن نیازمند اتصال به شبکه برای انجام فعالیت های روزمره خود هستند و این امر نشان دهنده اهمیت بالای این زیرساخت در هر کسب و کاری می باشد.

برخی از خدمات Passive شبکه

راهکار های شبکه IFT ، سکوی پایدار کسب و کار شما

تست پایداری
این تست یکی از مهم ترین مواردی است که جهت اطمینان از کیفیت و اصالت شبکه انجام می گردد.
نصب و آرایش کابل ها
این مورد یکی از مهم ترین مراحل می باشد زیرا باعث ارتقا و مدیریت راحت تر زیرساخت شبکه شما می گردد.
نصب تجهیزات اکتیو داخل رک
در این مرحله ، برخی از تجهیزات همانند پاور ماژول ها، سویچها، روترها داخل رک ها نصب می گردند.